Vaillant elbow 90* for variable termination kit- white 0020219544

Not in stock

£25.00

Vaillant elbow 90* for variable termination kit- white